Näyttelyt

Match Show

 

Match Show eli “mätsäri” on leikkimielinen koiranäyttely. Mätsäreihin voi osallistua kaikenkokoiset, -ikäiset ja -rotuiset (myös sekarotuiset) koirat. Mätsäreiden tarkoitus on sekä antaa erinomaisia harjoitustilanteita oikeita näyttelyitä varten sekä mahdollistaa ”näyttelyissä” käyntiä sellaisille koirille (esimerkiksi leikattu uros tai sekarotuinen), joita ei voi viedä oikeisiin näyttelyihin.

Mätsäreihin ilmoittautuminen tapahtuu usein paikan päällä. Joskus käytössä voi olla tämän lisäksi myös ennakkoilmoittautuminen. Koirien tulee olla rokotettu Kennelliiton määräysten mukaisesti. Paikan päällä koirilta tarkastetaan rokotukset, jonka jälkeen koiran voi ilmoittaa yhteen tai useampaan luokkaan.

Yleensä Match Show:ssa järjestetään useita kilpailuluokkia. Näistä yleisimpiä ovat isot koirat, isot pennut, pienet koirat sekä pienet pennut. Muita usein nähtäviä luokkia mätsäreissä ovat muun muassa lapsi ja koira, lapsi ja lelukoira, veteraanit, parikilpailu, sekarotuiset, junior handler ja niin edelleen. Luokat ja niiden kriteerit yleensä vaihtelevat järjestäjien välillä, joten mätsäreihin tullessa on aina hyvä ilmoittautumisessa varmistaa mihin luokkaan/luokkiin koiran voi ilmoittaa.

Mätsäreiden tuomarit eivät ole virallisia ulkomuototuomareita. He ovat yleensä joko kasvattajia tai pitkään koirien kanssa harrastaneita tai työskennelleitä henkilöitä.

Toisin kuin oikeissa näyttelyissä, Match Show:ssa koirat menevät kehään pareittain numerojärjestyksessä. Tuomari käsittelee koiraa kehässä lähes samoin tavoin kuin oikeissakin näyttelyissä. Tuomari muun muassa haluaa nähdä koiran liikkeet eri suunnista, tutkii hampaat ja koiran rakenteen käsin. Mätsärit ovat leikkimielinen koiranäyttely, joten tuomarille saa kertoa, jos koiraa esimerkiksi jännittää pöydällä oleminen tai rakenteen tai hampaiden tutkiminen.

Tuomari arvostelee koiran usein sen kunnon, käyttäytymisen sekä esittäjän ja koiran yhteistyön perusteella. Mätsäreissä ei yleensä painoteta rodun tyypillistä rakennetta voiton perusteena, koska mätsäreihin ovat tervetulleita kaikenlaiset koirat.

Yleisimmissä luokissa (esim. aikuiset koirat ja pennut) kehä etenee seuraavanlaisesti:

Kehäsihteeri kutsuu koiria kehään yleensä numerojärjestyksessä pareittain. Tuomari palkitsee omasta mielestään sillä kertaa paremman olevan koiran punaisella nauhalla ja toiseksi tulleen sinisellä nauhalla. Tämän jälkeen tuomari siirtyy seuraavaan pariin ja palkitsee koirat samalla periaatteella. Tätä jatketaan niin kauan kunnes kaikki kyseisen luokan koirat on käyty läpi. Tämän jälkeen kehään kutsutaan kaikki sinisen nauhan saaneet ja näistä koirista sijoitetaan yleensä neljä parasta tuomarin mielestä paremmuusjärjestykseen. Samoin tehdään myös punaisen nauhan saaneiden kanssa. Sekä punaisten että sinisten nauhan ensimmäiseksi tulleet eli parhaimman sijoituksen saaneet siirtyvät lopuksi Best in Show -kehään.

Mätsärin lopussa järjestetään niin kutsuttu Best In Show -kehä (kutsutaan myös ”BIS-kehäksi”). Siihen osallistuu tiettyjen luokkien voittajat (esim. punaisten ja sinisten nauhojen saaneiden voittajat). BIS-kehässä tuomari usein valitsee koko mätsärin neljä parasta koiraa ja sijoittaa ne haluamallaan tavalla paremmuusjärjestykseen. Koko Match Show:n voittaa siis se, josta tulee BIS1.

Pienemmissä kehissä, jotka vaihtelevat järjestäjien kesken, yleensä suoraan laitetaan paremmuusjärjestykseen neljä parasta. Tällöin koiria ei siis kutsuta koiria kehään pareittain vaan kaikki kerralla. Tuomari ei jaa punaisia eikä sinisiä nauhoja vaan valitsee sijoitettavat koirat ilman tätä.

Rovaniemen Käyttökoirat Ry järjestää vuosittain Match Show Cup -kisan, johon kuuluu 4-6 Match Show:ta eli osakilpailua. Näistä osakilpailuista näyttelyjaosto pitää kirjaa jokaisen koiran pisteistä. Pelkästä osallistumisesta saa yhden pisteen ja jokaisesta sijoituksesta saa tietyn verran pisteitä. Pisteitä kertyy jokaisesta osakilpailusta automaattisesti. Osakilpailuihin voi osallistua niin moneen kuin haluaa. Mitä useampaan mätsäriin koira osallistuu, sitä suurempi mahdollisuus sillä on saada enemmän cup-pisteitä. Vuoden kaikkien osakilpailujen jälkeen palkitaan kiertopokaalilla kolme koiraa/ihmistä. Nämä kolme ovat ”Vuoden mätsärikoira”, ”Vuoden Junior Handler” sekä ”Vuoden lapsi ja koira”.

Osakilpailut ovat tavallisia mätsäreitä, joihin saa osallistua samoin perustein kaikki koirat kuin muihinkin mätsäreihin. Ainoa ero on se, että ne kerryttävät cup-pisteitä yhdistyksen Cup-kisaa varten.


Näyttelytreenit

 

Näyttelytottumustreenit (näto-treenit) ovat harjoittelua näyttelyitä varten. Ne ovat sopivia kaikentasoisille näyttelyistä kiinnostuneille koirakoille. Tervetulleita ovat siis sekä vasta-aloittelijat että kehäkonkarit.

Näyttelytreeneissä käydään läpi mitä kehässä tapahtuu, ja sitä miten koiraa esitetään. Treeneissä harjoitellaan muun muassa liikkumista kehässä koiran kanssa (esimerkiksi eri liikekuviot), koiran paikallaan seisottamista, koiran totuttamista tuomareiden käsittelyihin (kuten rakenteen ja hampaiden tutkimiseen) ja pienien koirien kanssa harjoitellaan myös pöydällä olemiseen sekä siinä tapahtuvaan käsittelyyn.

Näyttelytreeneissä saa vapaasti pyytää vetäjältä apua ja kertoa, jos haluaa johonkin tiettyyn asiaan oman koiran kanssa erityisesti keskittyä (esimerkiksi vaikeus koiran seisottamisessa tai hampaiden näyttämisessä). Vetäjät pyrkivät ohjaamaan ja antamaan neuvoja näyttelyiden ja kehäkäyttäytymisen suhteen.

Rovaniemen Käyttökoirat järjestää näyttelytreenejä useamman kerran vuodessa, ympäri vuoden. Treeneistä ilmoitellaan erikseen yhdistyksen Foorumilla sekä Rovaniemen Käyttökoirien omalla Facebook-sivulla. Yhdistyksen jäsenille treenit ovat ilmaisia, jos jäsenmaksu ja harrastemaksu ovat maksettu. Treenit ovat avoimia pientä maksua vastaan myös muillekin kuin yhdistyksen jäsenille ja harrastemaksun maksaneille. 

 

Kilpaileminen

 

Virallisia koiranäyttelyitä on Suomessa erilaisia: kansainvälinen (kv), NORD, kaikkien rotujen, ryhmänäyttely ja rodun erikoisnäyttely. Niihin voi osallistua puhdasrotuiset koirat, jotka on rekisteröity ja tunnistusmerkitty sekä rokotettu maan kennelliiton sääntöjen mukaisesti. Kilpailuluokkia on ikään perustuen viisi: pennut, juniorit, nuoret, aikuiset ja veteraanit. Lisäksi on valioluokka (muotovaliot), käyttöluokka (rotukohtaiset osallistumisedellytykset) sekä kasvattajaryhmä.

Tuomari arvostelee ensin jokaisen koiran kuonosta hännän päähän saakka: rakenne, liikkuminen, karvan laatu, käyttäytyminen jne.  ̶  ja vertaa näkemäänsä rodun ihanteeseen, joka on kuvattu rotumääritelmässä. Arvostelu kirjataan paperille tuomarin sanelusta ja tuloksena annetaan laatuarvostelu erinomainen (ERI, punainen), erittäin hyvä (EH, sininen), hyvä (H, keltainen), tyydyttävä (T, vihreä), hylkäävä (HYL, harmaa) tai ei voida arvostella (EVA, ruskea). ERI:n ja EH:n saaneet jatkavat kilpailuluokkaan, jossa valitaan neljä parasta kyseisestä luokasta sukupuolittain. Tuomari voi antaa kilpailuluokan koirille lisäksi myös arvostelun sertifikaatin arvoinen (SA, vaaleanpunainen).

Kun jokaisesta kilpailuluokasta on valittu neljä parasta urosta ja neljä parasta narttua, kilpaillaan näiden kesken sukupuolittain paras uros (PU)- ja paras narttu (PN) -tittelistä. Neljä parasta narttua ja neljä parasta urosta saavat sijoituksen, ja samassa yhteydessä jaetaan usein sertifikaatit (SERT, VASERT, CACIB, VACA, NORD-serti, NORD-vara-serti). PU- ja PN-voittajista valitaan rotunsa paras (ROP) ja vastakkaisen sukupuolen paras (VSP).

Kun näyttelypäivän kaikki koirat on arvioitu ja rotunsa parhaat on löydetty, on päivän päätteeksi vielä ryhmäkilpailut. Sinne osallistuvat kaikki ROP-koirat. Jokaisesta ryhmästä neljä parasta pääsee jatkamaan edelleen BIS-kehään eli kilpailemaan valinnasta Best In Show -koiraksi.
Näyttelypäivä voi siis menestyksestä riippuen olla varsin pitkä ja kehässä käyntejä sen aikana useita.

RKK:n vuosittainen päätapahtuma on kesäkuussa yhteistyössä muiden paikallisten koirakerhojen kanssa järjestettävä koiranäyttely.

 

Lisätietoa koiranäyttelyharrastuksesta löytyy täältä.