RKK UKK (Rovaniemen Käyttökoirat ry Usein Kysytyt Kysymykset)

Mikä RKK?

Rovaniemen Käyttökoirat (RKK) ry on yhdistys, joka toimii aktiivisten jäsenten toimesta, talkootyönä. Kukaan ei saa siis palkkaa eikä kukaan voi yksin päättää tai tehdä kaikkea. Jäseniä on n. 250 ja harrastuslajeja ja harjoittelutiloja useita. Kuinka tämä yhdistys sitten toimii? Avainasemassa ovat jäsenet, yhdessä ja erikseen. Yhdistyksen toiminnan organisoimiseksi on olemassa lajijaostot. Niihin pääsee ilmoittamalla halukkuutensa toimia aktiivisemmin kyseisen lajin parissa. Jaostot tekevät menneen vuoden toimintakertomuksen ja tulevan vuoden toimintasuunnitelman, ja pitävät vuoden aikana edustamansa lajin aktiivisuutta yllä ja hallituksen tietoisena tilanteesta ja tarpeistaan. Jaostojen yhteystiedot löytyvät nettisivuilta.


RKK:ssa harrastaminen pähkinänkuoressa:

- Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun (+ liittymismaksun ensimmäisen vuotena) suorittamista vuosittain. Jäsenyys vaaditaan pääsääntöisesti kaikkiin treeneihin osallistumiseksi, sekä omatoimista yhdistyksen tilojen ja välineiden käyttöä varten. Jäsenyys ei kuitenkaan sido yhtään mihinkään, vaikka onkin voimassa kalenterivuoden loppuun. 
- Lisäksi tulee suorittaa harrastemaksu siten, että se kattaa harjoittelukerrat, jos aikoo harjoitella yhdistyksen tiloissa/välineillä. Koskee myös omatoimitreenaajia.
- Foorumilla (pääsy vain jäsenillä) olevasta kalenterista voi varata tiloja käyttöönsä. Harjoitusalueiden säännöt koskevat kaikkia yhdistyksen käytössä olevia harjoittelutiloja.
- Talkoilemalla mahdollistetaan mm. harrastuspaikkojen ylläpito, koulutusten ja tapahtumien järjestäminen sekä viikoittaiset treenit, joten aktiiviset jäsenet ovat yhdistyksen toiminnan kannalta oleellisessa asemassa, ja talkoiluun halutaan kannustaa mahdollisimman moni jäsen mukaan
- Koulutusohjaajat määrittävät sen, mitä koulutusta ja milloin on tarjolla. Harmittavaa, mutta todennäköistä on, että jos on vain vähän ohjaajia ja paljon harrastajia, osa jää väistämättä ilman vakiryhmäpaikkaa. Harrastusmahdollisuustoiveisiin ei voida vastata ilman vapaaehtoisesti toimivia koulutusohjaajia, eli aktiivisia jäseniä.


Kuka voi liittyä?

Kuka tahansa koiraharrastamisesta kiinnostunut henkilö. Jäsenyyden saamiseksi ei ole mitään vaatimuksia koiran rodun, aiempien tai aiottujen harrastuslajien tai kummankaan koulutustason suhteen. Jäsenellä ei ole pakko edes olla omaa koiraa. Harjoitteluun osallistuvat koirat tulee kuitenkin olla rokotettu Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti.


Miksi minun kannattaisi liittyä?

Kaikenlainen koiran kanssa puuhailu vahvistaa koiran ja ohjaajan välistä suhdetta, vaikka kilpailutavoitteita ei olisikaan. Perustottelevaisuus paranee ja arki helpottuu, kun koiran ja ohjaajan kommunikointi paranee. RKK:n lajivalikoimasta löytyy vaihtoehtoja kaikenlaisille koirakoille ja tavoitetasoille. Seuran jäsenenä pääsee osallistumaan harrastusryhmiin, voi osallistua seuran järjestämiin koulutuksiin halvemmalla kuin ei-jäsenet ja tutustuu moniin muihin koiriensa kanssa harrastaviin ihmisiin.


Miten liityn?

Hae jäsenyyttä täyttämällä jäsenhakemuslomake ja maksamalla jäsenmaksu yhdistyksen tilille (maksutiedot löytyvät jäsenhakemuslomakkeesta). Täytä lomake ja liitä mukaan kuitti maksetusta jäsenmaksusta. Hallitus käsittelee jäsenhakemuksesi ja jäsenyys tulee voimaan hallituksen päätöksen myötä. Hallitus käsittelee jäsenanomukset keskimäärin parin viikon kuluessa anomuksen jättämisestä ja hyväksymisen jälkeen jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Vuosijäsenen jäsenyys on voimassa jäseneksi hyväksymisestä alkaen aina kuluvan vuoden loppuun.

 

Mitä harrastaminen RKK:ssa maksaa? 

Kun liityt jäseneksi, maksat jäsenmaksun ja liittymismaksun. Jos haluat harjoitella yhdistyksen tiloissa ja/tai välineillä yksin tai ryhmässä, maksat harjoitusajoilta lisäksi harrastemaksua. Muita pakollisia maksuja normaalista harjoittelusta ei ole. Jäsen- ja harrastemaksulla saat harjoitella käytännössä niin paljon kuin haluat.

Jäsenmaksun (ja liittymismaksun) suuruus päätetään vuosittain syyskokouksessa. Jos samasta taloudesta useampi kuuluu tai liittyy yhdistykseen, ovat perhejäsen- ja nuorisojäsenmaksu vain puolet vuosimaksusta. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudet ovat näkyvillä nettisivuilla jäsenhakemuslomakkeen yhteydessä sekä foorumin Tiedotuksia-palstalla, jota päsee lukemaan myös ennen jäsenyyttä ja ilman foorumille kirjautumista.

Harrastusmaksuilla katetaan kaluston, välineiden ja säilytystilojen ylläpito- ja hankintakuluja. Maksun voi maksaa tilojen ja välineiden oman käyttömäärän perusteella joko koko vuodeksi kerrallaan, kuukausittain tai kertamaksuna (kukin käyttökerta erikseen).


Mitä toimintaa RKK järjestää?

Yhdistyksen jäsenenä voi harrastaa monia eri lajeja. Valikoimassa on mm. agilitytokorally-toko,
vesipelastusnoseworkdobonäyttelytmejä ja pk-lajeja. Lajiesittelyt löytyvät nettisivuilta kohdasta Lajit. Enimmäkseen yhdistyksessä järjestetään kilpailulajeihin liittyviä ryhmätreenejä.

Yhdistyksessä järjestetään ajoittain myös peto-kursseja (perustottelevaisuus), pentukursseja, arkitottelevaisuuskursseja, temppukursseja jne. lyhyempiä kursseja, jotka eivät suoraan keskity minkään kilpailulajin sääntöjen tai liikkeiden oppimiseen. Kaikesta mukavasta yhdessä tekemisestä on kuitenkin hyötyä, ja koulutusohjaajat voivat aika vapaasti määritellä ohjaamiensa kurssien sisältöä.

Lisäksi yhdistys järjestää eri lajien epävirallisia ja virallisia kilpailuita, vierailevien kouluttajien ohjaamaa lajikoulutusta, koulutusohjaajakursseja, koetoimitsijakursseja jne. sekä yksin että muiden koirakerhojen kanssa yhteistyössä.


Missä treenit pidetään?

Treenipaikat ovat keskittyneet vuoden 2021 keväästä alkaen RaKKi-areenalle

Harjoitustilat ovat ahkerassa käytössä ja lähes vakituisesti varattuina eri lajien ohjatuille ryhmille arkisin 17-21.


Onko harrastajat vakuutettu seuran puolesta? Kuka on vastuussa toiminnasta?

Harrastajia tai heidän koiriaan ei ole vakuutettu seuran puolesta, vaan jokaisen jäsenen tulee huolehtia itselleen riittävästä vakuutuksesta. Poikkeuksena ovat alle 18-vuotiaat seuran jäsenet, jotka ovat vakuutettuja seuran ohjatuissa harjoituksissa.

Jokainen on vastuussa oman koiransa mahdollisesti muille aiheuttamista vahingoista. Koulutusohjaaja vastaa oman harjoituskertansa sisällöstä ja ohjeistuksesta, mutta koiran ohjaaja on aina vastuussa koiransa tekemisistä ja mukanaan olevien välineiden asianmukaisuudesta. Harjoituskertojen turvallisuudesta on vastuussa jokainen osallistuja.

Rokotukset tulee olla ajan tasalla ja tarttuvien tautien varoaikoja tulee noudattaa (myös saman talouden muut koirat huomioiden). Kullekin koirakolle tulee antaa sen tarvitsema tila, kenenkään ei tulisi tuntea tarvetta pelätä harjoituksissa. Mahdollisista välinerikoista tai epäkohdista tulee ilmoittaa, joko koulutusohjaajalle tai kotisivujen yhteystiedot-välilehdellä olevan lomakkeen kautta.


Voinko harjoitella itsenäisesti?

Kaikki jäsenet pääsevät kirjautumaan foorumille, josta löytyy lajiryhmien oman viestinnän ja muun tiedotuksen lisäksi myös kalenteri. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus varata yhdistyksen harjoittelutiloja käyttöönsä varauskalenterin kautta. Edellytyksenä varauksen tekemiselle on suoritettu harrastemaksu. 

Varauksissa on olemassa tietty priorisointijärjestys, jolla mahdollistetaan varojen keruu, koulutusohjaajien ja muiden lisäkouluttautuminen sekä tavoitteellinen/etenevä harjoittelu. Priorisoinnissa etusijalla ovat kilpailut, tapahtumat ja vierailevien kouluttajien pitämät koulutukset, sen jälkeen on yhdistyksen järjestämät vakiryhmät ja lyhytkurssit, ja sen jälkeen jäsenten omat varaukset. Vakiovuorot on merkattuna kalenteriin sekä löytyvät myös foorumilta lajiryhmien kansioista (Agility ja Muut lajit) kiinnitettyinä aiheina.

Jäsenten omia varauksia voi olla voimassa yksi kerrallaan, kestoltaan enintään tunti. Ohjeistus kalenterivarauksista löytyy Foorumilta Jäsenten infopalstalta kiinnitettynä aiheena. Harjoittelupaikkojen käyttö on siis mahdollista ilman talkoopisteitä tai vakituista ryhmäpaikkaakin. Kun harrastemaksu on maksettuna, on jäsen oikeutettu tilojen ja välineiden käyttöön. Tilojen käyttöön liittyy myös sääntöjä, joita noudattamalla saamme kaikki mahdollisimman turvalliset ja mukavat harrastusolosuhteet. Säännöt koskevat kaikkia harjoittelutiloja.


Ketkä toimivat ohjaajina?

Koulutusohjaaja on ns. ryhmän vetäjä, joka suunnittelee koulutuskerran sisällön ja järjestää puitteet sen toteutukselle. Hän ohjaa koulutukseen osallistuvia koirakoita näiden suorituksissa ja antaa palautetta, jolla pyritään pitämään oppimisen suunta kohti tavoitetta. Koulutusohjaajina toimivat vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet. Koulutusohjaajana voi toimia periaatteessa kuka tahansa, jolla on halu ja kyky auttaa muita pääsemään koiransa kanssa alkuun tai eteenpäin jossain asiassa. Koulutusohjaaja voi itse vaikuttaa järjestämänsä koulutuksen sisältöön ja aikatauluun. Hän voi myös itse määritellä, kuinka monta harjoituskertaa järjestää ja mikä niiden sisältö on. Yhdistyksen puolesta voi tulla aikarajoitteita harjoitustilojen tai välineiden käytölle, sekä jotain sääntöjä siihen, millä perusteella koulutukseen voi jäseniä valita ja miten haku pitäisi toteuttaa. Monelta osin koulutusohjaaja on kuitenkin itse päätösvaltainen järjestämänsä koulutuksen suhteen.

Yhdistys tukee koulutusohjaajien kouluttautumista mahdollistamalla ulkopuolisten vierailijoiden koulutuksiin sekä koulutusohjaajakursseille osallistumisen. Lisäksi koulutusohjaajat voivat pitää kursseja yhdessä tai vuoroviikoin, tuuraten toisiaan satunnaisesti jne. Kerran koulutusohjaajaksi ilmoittautuminen ei siis tarkoita ympärivuotista puurtamista, vaan siitä on myös selviä etuja ja sovellettuja toimintamuotoja olemassa.


Mitkä talkoopisteet?

Talkoilijoita tarvitaan sekä tilojen viihtyvyyden, turvallisuuden ja käytettävyyden ylläpitoon että tapahtumien järjestelyihin. Koko yhdistys toimii talkoovoimin, joten talkoileminen eri muodoissaan on tärkeää yhdistyksen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Talkoilijoita tarvitaan tuloja kerryttävien tapahtumien järjestämiseksi, ja aktivoimalla jäseniä osallistumaan järjestelyihin pyritään mahdollistamaan monipuolinen harrastusvalikoima ja ympärivuotinen harjoittelu lämpimissä ja asianmukaisissa tiloissa jatkossakin. Vastineeksi talkoilusta jäsen saa talkoopisteitä. Talkoopisteet näkyvät kunkin jäsenen omilla jäsensivuilla, jonne pääsee yhdistyksen nettisivujen etusivun yläreunassa olevasta linkistä kirjautumalla. Pistemäärällä on merkitystä, jos joudutaan tekemään karsintaa silloin, kun halukkaita ryhmiin/koulutuksiin on enemmän kuin jaossa olevia paikkoja.

Talkoopisteitä voi kerätä mistä tahansa kerhon tapahtumista, eli ns. omalla lajilla ei ole mitään väliä. Talkoilijatarpeesta ilmoitellaan foorumilla aina tapahtumakohtaisesti, ja tapahtumia, eli pisteenkeräysmahdollisuuksia, on vuoden aikana tarjolla lukuisia. Pisteiden keruu onnistuu muutenkin, sillä pisteitä voi kerryttää myös tapahtumien ulkopuolella. Lisäksi kaveri tai perheenjäsen voi kerätä pisteitä puolestasi, vaikka ei olisi itse jäsen. 

Talkoopisteitä keräämällä voit siis lisätä mahdollisuutta päästä ohjattuihin vakioryhmiin, mutta harjoittelemaan pääsee monipuolisesti ilman pisteitäkin. Talkoopisteitä ei ole siis mitenkään pakko hankkia ja silti voi harrastaa yhdistyksessä koiriensa kanssa.

vepe kuva (c) Iida Kaijansinkko
dobo kuva (c) Laura Hanni