Talkoopisteet

Yhdistys ei voi toimia nykyisessä mittakaavassa pelkästään jäsenmaksujen turvin. Rovaniemen Käyttökoirilla ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan kaikki sen toiminnot ovat riippuvaisia jäsenten aktiivisuudesta. Yhdessä tekeminen mahdollistaa sellaisten asioiden järjestämisen, joihin kenelläkään yksin harrastavalla ei ole mahdollisuutta, esim. ohjatut harjoitukset, kilpailut, kokeet ja näyttelyt.

Saadakseen käydä ohjatuissa harjoituksissa (joista treenien vetäjä saa talkoopisteitä), on osallistuttava myös talkootyöhön. Yksittäisille kursseille, koulutuksiin sekä avoimille vuoroille osallistumiselle ei ole erillistä talkoopisteiden minimivaatimusta (talkoopistemäärä huomioidaan kuitenkn etusijaisuuksissa, mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja).

Talkoopisteitä voi kerätä osallistumalla aktiivisesti yhdistyksen toimintaan mm. kotisivujen etusivulla olevan tapahtumakalenterin tapahtumiin liittyen. Talkoopisteistä 5 p tulee olla kerättynä erilaisissa tapahtumissa talkoiluista (viralliset ja epäviralliset kilpailut ja näyttelyt). Talkoopisteitä jäsenelle voivat kerätä myös toiset jäsenet tai ei-jäsenet, kuten perheenjäsenet ja kaverit.

Mikäli jäsenyytesi katkeaa, talkoopistekertymä nollaantuu.

Mitä talkoopisteillä saa vastineeksi?


Kuluvan vuoden ohjattuihin harjoituksiin saavat osallistua sellaiset jäsenet, joille on kertynyt vähintään 10 talkoopistettä edellisen vuoden loppuun mennessä (agilityssä minimipistemäärä on 15 p). Jos minimipistemäärä ei ole kasassa vuoden loppuun mennessä, seuraavan vuoden harjoituksiin pääsee osallistumaan vasta sitten, kun tämä pistemäärä on täynnä.

Uudet jäsenet pääsevät heti jäsenyyden alettua mukaan toimintaan, myös harjoituksiin. Uusilla jäsenillä on yksi vuosi aikaa kerätä tarvittavat talkoopisteet alkaen jäseneksiliittymispäivästään. Mikäli ei vuoden aikana saa kerättyä vaadittuja pisteitä, ohjatuissa harjoituksissa voi jatkaa vasta sitten, kun vaaditut pisteet ovat kasassa. Ensimmäisen vuoden jälkeen uudet jäsenet sulautuvat normaaliin pistelaskusysteemiin.

Mikäli ohjaaja harjoittelee samanaikaisesti (samalla harjoituskaudella) ohjatusti useammassa kuin yhdessä ryhmässä tai useamman kuin yhden koiran kanssa, tulee jokaista ylimääräistä ryhmäpaikkaa kohden kerätä lisäksi 5 pistettä/ryhmä.

Talkoopisteiden kerääminen parantaa osallistumismahdollisuuksia, mikäli hakijoita kursseille/koulutuksiin joudutaan karsimaan vallitsevan etusijakäytännön mukaisesti.

Miten talkoopisteet kertyvät?


Alla esimerkkejä eri tapahtumista kertyvistä pisteitä. Pisteytystä voidaan tarvittaessa myös muuttaa tapahtumakohtaisesti.
               
VIRALLISET JA EPÄVIRALLISET KISAT / KOKEET JA NÄYTTELYT (mejä, agility, toko, rally-toko, näyttelyt, PK-kokeet ym.) JA KISOJEN YHTEYDESSÄ PIDETTÄVÄT ESTETALKOOT (ne joille ei muutoin kuulu talkoiluun) ajankäytön mukaan
alle 3 tuntia 1p
3-5 tuntia 2p
5-7 tuntia 3p
7-9 tuntia 4p
9-11 tuntia 5p
11h 1min -> 1p/tunti

-Lasketaan vain todellinen talkoiluun käytetty aika. Kokonaisajasta otetaan pois mm. omaan kisaamiseen käytetty aika. 

ERITYISPISTEET
- Näyttelyn yövuoro 6 pistettä  
- kokopäiväinen tuomari 1 lisäpiste normaalin aikaperusteisen pistemäärän lisäksi
- vastaava koetoimitsija 1 lisäpiste normaalin aikaperusteisen pistemäärän lisäksi 
- tokon liikkeenohjaajalle 1p/liikkuroitu luokka normitalkoopisteiden päälle 
- peräkärryn/pakettiauton ym. lainaajalle 1 piste (korvaus oman esineen lainaamisesta)
- blogijulkaisu 1 piste

KOKEITA EDELTÄVÄT TOIMET (ilmoittautumisten vastaanotto, tietojen syöttö koneelle, papereiden esitäyttö)
-jos vetotiimiin kuuluva hoitaa kuuluvat vetotiimistä saataviin vuositalkoopisteisiin
-jos ulkopuolinen hoitaa niin saa pisteet ilmoittamansa ajankäytön perusteella yllä olevan taulukon mukaisesti

KANTTIININ ESIVALMISTELUT  (jaetaan valmisteluihin osallistuvien kesken)
- ilmoitetun ajankäytön mukaan edellä mainitun taulukon mukaisesti
- leipominen 0,5 piste/1 pelti piirakkaa tai vastaava määrä muuta leipomusta

SIIVOUS ym. treenipaikkojen huolto ja ylläpito (jaetaan osallistujien kesken)
- 1 p /tunti

KOULUTUSOHJAAJAT
- Koulutusohjaajille 1 piste/tunti (pisteitä kerryttävä aika = harjoitusten varsinainen kesto)

VETOTIIMIT YM. 
- hallituksen jäsenille, koko vuoden pyörivien jaoksien nimetyille vetotiimin jäsenille, näyttely- ja sponsoritoimikuntien jäsenille ja koko kerhon kanttiinivastaavalle (jos useampi vastaava niin jaetaan) kertyy 10 pistettä vuodessa kustakin toimesta erikseen 
-jäsensihteerille, sihteerille, rahastonhoitajalle, puheenjohtajalle, kotisivujen päivittäjälle, blogin toimittajille (jos useampi niin jaetaan), talkoopistevastaavalle, palkintovastaavalle sekä vain kesäkauden pyörivien lajien vetotiimeille ja hallitoimikunnalle 5 p
- toiminnan tarkastaneet toiminnantarkastajat 2 p

MUUT TEHTÄVÄT
-Muut tehtävät (esim. ei-vetotiimiläisen hoitama luennon tai koulutuksen järjestäminen), joiden talkoopisteistä sovitaan hallituksen kanssa erikseen

Talkoopisteiden ilmoittaminen

 

Jokaiseen tapahtumaan nimetään talkoovastaava, jonka hallussa olevaan talkootyölistaan kukin talkoolainen käy itse merkitsemässä omat talkoilunsa. Jos talkoopisteet on tarkoitus kirjata jonkun muun (jäsenen) kuin itse talkoilijan talkoopisteisiin, tulee tieto kirjata tässä vaiheessa talkoolistaan. Talkoovastaava toimittaa listan tapahtuman jälkeen yhdistyksen talkoopistevastaavalle, joka merkitsee talkoopisteet yhdistyksen talkoopistejärjestelmään kunkin jäsenen kohdalle.

Hallien siivouksista ym. jäsenen yksin tekemistä talkootöistä tulee itse tehdä ilmoitus yhdistyksen talkoopistevastaavalle. 

Koulutusohjaajat kirjaavat itse oman tuntiajankäyttönsä Yhdistysavaimen jäsenrekisterin koulutuskerrat-kohtaan kunkin harjoituskauden lopuksi (laji, aikajakso, vetokertojen määrä, tuntimäärä ja ansaitut talkoopisteet).

Voit tulostaa vasemmalla olevalta palstalta itsellesi talkoopistekortin, johon saa merkittyä muistiin omat talkoilut ja niistä saadut pisteet. Siitä voi myöhemmin tarkistaa, että ne täsmäävät Yhdistysavaimen jäsensivuille merkattujen pisteiden kanssa vuoden loppuun mennessä. Jäsen huolehtii itse talkoiluidensa ilmoittamisesta talkoovastaavalle/kirjaajalle ja talkoopisteiden oikeellisuuden tarkastamisesta jäsensivuilta.

PDF-tiedostorkk talkoopistekortti.pdf (178 kB)
Talkoopistekortin voi halutessaan ottaa käyttöön omien talkoopisteiden seurannan helpottamiseksi.