Talkoopisteet

Rovaniemen Käyttökoirat on yhdistys, joka koostuu monipuolisista koiraharrastajista. Yhdessä tekeminen mahdollistaa sellaisten asioiden järjestämisen, joihin kenelläkään yksin harrastavalla ei ole mahdollisuutta, esim. ohjatut harjoitukset, kilpailut, kokeet ja näyttelyt. Yhdistys kerää varoja toimintaansa mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia. Yhdistyksellä ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan kaikki sen toiminnot ovat riippuvaisia jäsenten aktiivisuudesta.

Yhdistys ei voi toimia nykyisessä mittakaavassa pelkästään jäsenmaksujen turvin, vaan tarvitsee lisäksi jäsentensä aktiivisuutta. Saadakseen käydä ohjatuissa harjoituksissa on osallistuttava myös talkootyöhön. Talkoopisteitä voit kerätä osallistumalla aktiivisesti yhdistyksen toimintaan. Vinkkejä tekijöitä kaipaavista töistä voi kysyä hallituksen jäseniltä tai ryhmien vetäjiltä.


Mitä talkoopisteillä saa vastineeksi?


Kuluvan vuoden ohjattuihin harjoituksiin saavat osallistua sellaiset jäsenet, joille on kertynyt vähintään 10 talkoopistettä edellisen vuoden loppuun mennessä. Mikäli ryhmiin voidaan ottaa vain rajoitettu määrä koirakoita, ovat etusijalla ahkerimmat (eli eniten pisteitä keränneet) talkoilijat. Ryhmiin ilmoittautumisten vastaanottajat tarkistavat ajantasaisen pistetilanteen kerhon talkoovastaavalta. Kurssit ja muu toiminta on ensisijaisesti jäsenistölle. Jos 10 pistettä ei ole kasassa vuoden loppuun mennessä, seuraavan vuoden harjoituksiin pääsee osallistumaan sitten kun tämä 10 pistettä on täynnä. Näitä vuoden vaihduttua kerättyjä puuttuvia pisteitä ei kuitenkaan oteta huomioon kyseisen vuoden 10 pisteessä. 

Mikäli ohjaaja harjoittelee samalla harjoituskaudella ohjatusti useammassa kuin yhdessä ryhmässä tai useamman kuin yhden koiran kanssa, tulee jokaista ylimääräistä ryhmäpaikkaa kohden kerätä lisäksi 5 pistettä/ryhmä. Talkoopistevaatimus on ryhmäpaikkakohtainen eli tarvitset vuoden aikana treenikäyttöön niin monta talkoopistettä kun samanaikaisesti viet enimmillään ryhmäpaikkoja. Näin ollen esimerkiksi yhden koiran kanssa harjoitellessa ohjatusti sekä agility- että tokoryhmässä, tulee ohjaajan kerätä tätä varten 15 pistettä. Samoin jos ohjaajalla on kaksi koiraa samanaikaisesti ohjatuissa agilityryhmissä, tulee tämän kerätä 15 pistettä edellisen kalenterivuoden aikana. Mikäli ohjaaja vuorottelee kahdella koiralla esimerkiksi Rally-Tokon yhdellä vuoropaikalla tai käy vain yhdellä koiralla puolikkaana ryhmässä, käyttää tämä yhden ryhmäpaikan ja tarvitsee tuon ryhmäpaikan vaatiman määrän talkoopisteitä.

Talkoopistevaatimus koskee ohjattuja ryhmätreenejä eli mikäli kenellekään ei merkitä treenien vetämisestä pisteitä, ei myöskään harjoituksiin osallistujille ole erillistä talkoopistevaatimusta. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi hakutreenit tai vepetreenit, jossa jokainen osallistuu harjoittelun mahdollistamiseen ja harjoittelee myös itse. Harjoitusten muodon ratkaisevat pääsääntöisesti kyseiset jaostot, jotka suunnittelevat ja organisoivat lajiensa harjoittelun toteuttamista. 

Yksittäisille kursseille, koulutuksiin sekä avoimiin vuoroihin osallistumiselle ei ole erillistä talkoopistevaatimusta. Toki talkoopisteiden kerääminen parantaa osallistumismahdollisuuksia mikäli hakijoita kursseille/koulutuksiin joudutaan karsimaan vallitsevan etusijakäytännön mukaisesti.

Uudet jäsenet pääsevät heti mukaan toimintaan, myös harjoituksiin. Uusilla jäsenillä on yksi vuosi aikaa kerätä 10 talkoopistettä alkaen jäseneksi liittymispäivästään. Mikäli ei tuon vuoden aikana saa kerättyä vaadittuja pisteitä, harjoitusten ovet sulkeutuvat, kunnes vaaditut pisteet ovat kasassa. Ensimmäisen vuoden jälkeen uudet jäsenet sulautuvat normaaliin pistelaskusysteemiin, eli pisteitä tulee olla 10 per kalenterivuosi.

Talkoopisteitä jäsenelle voi kerätä myös perheenjäsenet ja kaverit. ”Varamiehen” keräämiä pisteitä voi käyttää vain ohjatuissa harjoituksissa käymiseen. Hallitus- ja jaostojen vetotiimeistä saadut talkoopisteet ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi lahjoittaa toiselle.

 

Miten talkoopisteet kertyvät?


Alla esimerkkejä eri tapahtumista kertyvistä pisteitä. Pisteytystä voidaan tarvittaessa myös muuttaa tapahtumakohtaisesti.
               
VIRALLISET JA EPÄVIRALLISET KISAT / KOKEET JA NÄYTTELYT (mejä, agility, toko, rally-toko, näyttelyt, PK-kokeet ym.) JA KISOJEN YHTEYDESSÄ PIDETTÄVÄT ESTETALKOOT (ne joille ei muutoin kuulu talkoiluun) ajankäytön mukaan
alle 3 tuntia 1p
3-5 tuntia 2p
5-7 tuntia 3p
7-9 tuntia 4p
9-  tuntia 5p

-Lasketaan vain todellinen talkoiluun käytetty aika.  Kokonaisajasta otetaan pois omaan kisaamiseen käytetty aika. 

ERITYISPISTEET
- Näyttelyn yövuoro 6 pistettä  
- kokopäiväinen tuomari ja kokopäiväinen vastaava koetoimitsija 1 lisäpiste normaalin aikaperusteisen pistemäärän lisäksi 
- tokon liikkeenohjaajalle 1p/liikkuroitu luokka normitalkoopisteiden päälle 
- peräkärryn/pakettiauton ym. lainaajalle 1 piste (korvaus oman esineen lainaamisesta)

KOKEITA EDELTÄVÄT TOIMET (ilmoittautumisten vastaanotto, tietojen syöttö koneelle, papereiden esitäyttö)
-jos vetotiimiin kuuluva hoitaa kuuluvat vetotiimistä saataviin vuositalkoopisteisiin
-jos ulkopuolinen hoitaa niin saa pisteet ilmoittamansa ajankäytön perusteella yllä olevan taulukon mukaisesti

KANTTIININ ESIVALMISTELUT  (jaetaan valmisteluihin osallistuvien kesken)
- ilmoitetun ajankäytön mukaan edellä mainitun taulukon mukaisesti
- leipominen 0,5 piste/1 pelti piirakkaa tai vastaava määrä muuta leipomusta

SIIVOUS ym. treenipaikkojen huolto ja ylläpito (jaetaan osallistujien kesken)
- alle 2 tuntia 1 p
- 2-4 tuntia 2 p

KOULUTUSOHJAAJAT
- Koulutusohjaajille 1 piste/tunti (pisteitä kerryttävä aika = harjoitusten varsinainen kesto)
- koulutusohjaajat kirjaavat itse jatkossa oman tuntiajankäyttönsä Yhdistysavaimen jäsenrekisterin koulutuskerrat –kohtaan kunkin harjoituskauden lopuksi (laji, aikajakso, vetokertojen määrä, tuntimäärä ja ansaitut talkoopisteet).

VETOTIIMIT YM. 
- hallituksen jäsenille, koko vuoden pyörivien jaoksien nimetyille vetotiimin jäsenille, näyttely- ja sponsoritoimikuntien jäsenille ja koko kerhon kanttiinivastaavalle (jos useampi vastaava niin jaetaan) kertyy 10 pistettä vuodessa kustakin toimesta erikseen 
-jäsensihteerille, sihteerille, rahastonhoitajalle, puheenjohtajalle, kotisivujen päivittäjälle, blogin toimittajille (jos useampi niin jaetaan), talkoopistevastaavalle, palkintovastaavalle sekä vain kesäkauden pyörivien lajien vetotiimeille ja hallitoimikunnalle 5 p
- toiminnan tarkastaneet toiminnantarkastajat 2 p

MUUT TEHTÄVÄT
-Muut tehtävät (esim. ei vetotiimiläisen hoitama luennon tai koulutuksen järjestäminen), joiden talkoopisteistä sovitaan hallituksen kanssa erikseen

Ei-jäsen tai toinen jäsen voi rajattomasti kerätä talkoopisteitä yhdistyksen jäsenelle. 

Ensisijaisesti pisteiden merkitsemisestä huolehtii talkoilija itse. Voit tulostaa itsellesi talkoopistekortin, johon voit merkitä itsellesi muistiin omat talkoilut ja niistä saadut pisteet. Jokaiseen tapahtumaan nimetään talkoovastaava, jonka hallussa olevaan talkootyölistaan jäsenet käyvät itse merkitsemässä omat talkoilunsa. Talkoovastaava toimittaa listan jaoston talkoopistevastaavalle, jolla on oikeus merkitä talkoopisteet yhdistyksen talkoopistejärjestelmään. Mikäli jaostossa ei ole tällaista henkilöä nimetty niin talkootyölista toimitetaan yhdistyksen talkoopistevastaavalle. Samoin halliensiivouksista ym. jäsenen yksin tekemistä talkootöistä tehdään ilmoitus yhdistyksen talkoovastaavalle. 

Mikäli jäsenyytesi katkeaa talkoopistekertymä nollaantuu.

PDF-tiedostotalkoopistekortti2.pdf (27 kB)
Siinä on vielä vanhat pisteet ja vuosiluku, älkää kuitenkaan välittäkö niistä. Siihen ei myöskään ole tarkoitus ottaa kuittausta, se on vain teidän oman talkoopistekertymän seuraamisen helpottamiseksi jätetty käyttöön.