Talkoopisteet

Yhdistys ei voi toimia nykyisessä mittakaavassa pelkästään jäsenmaksujen turvin. Yhdessä tekeminen mahdollistaa sellaisten asioiden järjestämisen, joihin kenelläkään yksin harrastavalla ei ole mahdollisuutta, esim. ohjatut harjoitukset, kilpailut, kokeet ja näyttelyt. Rovaniemen Käyttökoirilla ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan kaikki sen toiminnot ovat riippuvaisia vapaaehtoisten jäsenten aktiivisuudesta.

Talkoilemalla mahdollistetaan siis yhdistyksen monipuolinen toiminta. Talkoopisteitä voi kerätä mm. kotisivujen etusivulla olevan tapahtumakalenterin tapahtumiin liittyen. Talkoopisteitä jäsenelle voivat kerätä myös toiset jäsenet tai ei-jäsenet, kuten perheenjäsenet ja kaverit.

Mikäli jäsenyytesi katkeaa, talkoopistekertymä nollaantuu.

Miten talkoopisteet kertyvät?

 

Vastuutehtäväkohtaisista könttäpisteistä ja pisteytyksen portaista on luovuttu ja pisteitä kertyy vuoden 2021 alusta alkaen 1 p/h. Tehtäviä ei ole arvotettu erikseen vaan kaikki talkootoiminta huomioidaan siihen käytetyn ajan perusteella.

Pisteytykseen lasketaan vain todellinen talkoiluun käytetty aika. Kokonaisajasta otetaan pois mm. omaan kisaamiseen käytetty aika, ja esimerkiksi lumitöiden teon lomassa ajatustyöhön käytettyä aikaa ei lasketa, koska silloin edistyy tarkoituksen mukaisesti lähinnä lumien siirtyminen. Koulutusohjaajille pisteitä kerryttävä aika = harjoitusten varsinainen kesto.

Talkoopisteiden ilmoittaminen

 

Jokaiseen tapahtumaan nimetään talkoovastaava, jonka hallussa olevaan talkootyölistaan kukin talkoolainen käy itse merkitsemässä omat talkoilunsa. Jos talkoopisteet on tarkoitus kirjata jonkun muun (jäsenen) kuin itse talkoilijan talkoopisteisiin, tulee tieto kirjata tässä vaiheessa talkoolistaan. Talkoovastaava toimittaa listan tapahtuman jälkeen yhdistyksen talkoopistevastaavalle, joka merkitsee talkoopisteet yhdistyksen talkoopistejärjestelmään kunkin jäsenen kohdalle.

Koulutusohjaajat kirjaavat itse ohjaukseen käyttämänsä ajan Yhdistysavaimen jäsenrekisterin koulutuskerrat-kohtaan kunkin harrastustuskauden lopuksi (laji, aikajakso, vetokertojen määrä, tuntimäärä ja ansaitut talkoopisteet).

Jäsen huolehtii itse talkoiluidensa ilmoittamisesta talkoovastaavalle/kirjaajalle ja talkoopisteiden oikeellisuuden tarkastamisesta jäsensivuilta. Voit tulostaa vasemmalla olevalta palstalta itsellesi talkoopistekortin, johon saa merkittyä muistiin omat talkoilut. Siitä voi myöhemmin tarkistaa, että ne täsmäävät Yhdistysavaimen jäsensivuille merkattujen pisteiden kanssa harrastekausittain.

Mitä talkoilemalla saa?

 

Talkoilemalla pääsee tutustumaan erilaisiin tapahtumiin, eri koiraharrastuslajeihin, muihin koiraharrastajiin ja eri rotuihin, sekä keräämään uutta intoa ja vinkkejä omaan koiraharrastustoimintaan. Koulutusohjaajana pääsee auttamaan toisia harrastajia ja oppii joka treenikerralla uutta sekä koirista että ihmisistä.

Talkoopisteitä kerätään ensisijaisesti parantamaan mahdollisuuksia päästä ohjattuihin ryhmiin, mikäli hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja. Minimitalkoopistemäärästä ohjattuihin harjoituksiin osallistumiseksi on luovuttu vuoden 2021 alusta alkaen.

Vuoden 2021 alusta alkaen tapahtumatalkoilusta on mahdollista talkoopisteiden keruun vaihtoehtona saada päiväraha. Täyttämällä Kennelliiton lomake tapahtumapaikalla ja jättämällä se tapahtuman talkoovastaavalle toimitettavaksi rahastonhoitajalle, tai vaihtoehtoisesti täyttämällä kulukorvauslomake nettisivujen jäsensivujen kautta, on mahdollista saada päiväraha Kennelliiton maksuehtojen mukaisesti (kesto vähintään 6h tai 10h, ruokailumahdollisuus huomioiden).

PDF-tiedostorkk talkoopistekortti.pdf (178 kB)
Talkoopistekortin voi halutessaan ottaa käyttöön omien talkoopisteiden seurannan helpottamiseksi.