Ehdotukset kevätkokouksen asialistalle 1.2. mennessä

6.11.2019

Yhdistyksen sääntöjen mukaan: Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle.