Syyskokous

21.10.2018

Yhdistyksen syyskokous 
maanantaina 26.11.2018 
klo 18.30 Kauppatorin asukastuvalla.

- - - - - - 

Kokous aloitetaan kahvittelulla sekä hallitoimikunnan lyhyellä esittelyllä ajankohtaisista hallihankkeista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista maksuihin. 

Tämän jälkeen käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valtakirjojen tarkastus
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
7. Valitaan kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
9. Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus ja liittymismaksun suuruus
10. Kokouksen päättäminen